Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Real Estate Masterclass (“REM”)

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

De Overeenkomst

Herroepingsrecht

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Privacybeleid

Toepasselijk recht

Bekijk de video nu

Vul je naam & e-mail in om toegang te krijgen

We zullen je e-mail niet misbruiken voor spam of verkopen