Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Real Estate Masterclass (“REM”)

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

De Overeenkomst

Herroepingsrecht

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Privacybeleid

Toepasselijk recht